Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Son güncelleme : 17.09.2020

Bu aydınlatma metni; https://www.playanka.com/ sitemizde bulunacak tüm ziyaretçilerimiz, üyelerimiz ve müşterilerimiz adına Softanka Yazılım Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin korunması için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca öngörülen uygulamaların sağlandığı hakkında bilgilendirmede bulunan ve Softanka Yazılım Limited Şirketi’nin “Veri Sorumlusu” olarak anıldığı metindir.

Kişisel Verinin Tanımı

KVKK’ya göre kişisel veri, gerçek kişiye ait bilgilerdir. Gerçek kişinin kendi iradesiyle paylaştığı isim, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası vb. tüm bilgiler anlamına gelmektedir.

Playanka hangi kişisel verileri işlemektedir?

Kimlik Bilgileri

(İsim, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası)

İletişim Bilgileri

(Telefon numarası, açık adres, e-posta adresi)

Site üzerinde yapılan üye ve ziyaretçi hareketleri

(Sitede üye veya ziyaretçi tarafından gerçekleştirilen tıklama, görüntüleme, giriş yapma, IP adresi, elektronik ortamda sözleşme onayı vb. tüm işlem adımları.)

Site üzerinden kullanılan form mesajları kapsamındaki yazılı iletişim araçları

(Ziyaretçiler için form mesajları, üyeler için destek mesajları olarak adlandırılan, müşteri ilişkileri kanalı.)

Kurumsal bilgiler

(Üyenin sorumlusu olduğunu beyan ettiği kuruma ilişkin; Vergi No, Vergi Dairesi, Şirket unvan bilgileri.)

Finansal işlemlerde paylaşılan bilgiler

(Mevzuata uygun alışveriş bilgileri, kaydedilmemek koşulu ile kredi kartı veya debit kart bilgileri, kaydedilmemek koşulu ile ödeme işlemleri esnasında kullanılan tek kullanımlık şifre ve kaydedilmemek koşulu ile ödeme aracısı kuruluşun sayfasına yönlendirildiğinde, kuruluş tarafından talep edilen her türlü ödeme işlemi bilgileri, IBAN ve banka hesap bilgileri)

Playanka hangi amaçlarla kişisel verileri işlemektedir?

Playanka kişisel verileri; üyelik edinme, sitede yer alan hizmetlerin satışına ilişkin bilgi alma, ödeme yapma, sözleşme inceleme, onaylama vb. tüm operasyon adımlarının yürütülmesi ile satış sonrası desteklerin sürdürülebilmesi, talep, öneri, soru, geri bildirim, destek vb. konularda iletişim sağlanması, kurumsal veya bireysel olarak alışveriş faturalarının oluşturulması ve iletilmesi, EFT-Havale gibi işlemler ile transferler, kampanya, reklam, uyarı, bilgilendirme konularına ilişkin bildirim niteliğindeki gönderilerin gerçekleştirilmesi, risk yönetimi ve güvenlik doğrulama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

Playanka hangi durumlarda kişisel verileri aktarabilir?

Ödeme sağlayıcı kuruluşları aracılığıyla yapılan güvenli ödeme işlemleri esnasında, ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından yasal prosedürlere ve sözleşme onaylarına uygun olarak talep edildiği taktirde kişisel veriler, güvenlik, doğrulama veya satış süreçleri için aktarılabilir. Hizmet ve satışları ilgilendiren konularda dış kaynak kullanımı söz konusu olduğunda (Sunucu, barındırma, yüksek güvenlik sistemleri ve bulut sistemlerin kullanımı işlemleri dahildir.) müşteri ilişkileri kalitesini sağlamak ve hizmet niteliğini arttırmak üzere aktarım sağlanabilir. Yasal süreçler devreye girdiğinde resmi merciler tarafından talep edilen konular için kişisel veri aktarımı sağlanabilir.

Playanka kişisel verileri nasıl ve hangi süreler dahilinde saklamaktadır?

Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması aşamasında Playanka standartlarını karşılayabilecek yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucular kullanılmakta ve verinin işlenme ya da saklanmasındaki temel işlevin son bulmasından itibaren en fazla 45 (kırk beş) gün daha barındırılmak suretiyle sistemden kaldırılır. Ancak sözleşme koşullarından dolayı oluşacak uyuşmazlık durumları için kişisel verilerin saklanması, uyuşmazlık çözülse dahi mevzuata uygun zamanaşımı süreleri tamamlanana kadar saklanabilecektir.

Playanka hangi yöntemlerle kişisel verileri toplamaktadır?

Üyenin veya ziyaretçinin kendi rızası ile ilgili form alanlarına giriş yaptığı bilgiler.

Üyenin veya ziyaretçinin kendi rızası ile gerçekleştirdiği, tıklama, görüntüleme vb. işlem adımları.

Üyenin veya ziyaretçinin IP adresinin saptanması.

Resmi merciler tarafından herhangi bir sebeple iletilen bilgilendirme, uyarı vb. konularda yer alabilecek kişisel veriler.

Üyeye hizmet sunma amacıyla kullanılan yazışma iletileri

Kişisel veri sahibinin hakları nelerdir?

Kişisel veri sahibinin hakları, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 11. Madde uyarınca korunmaktadır.

Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verinin işlenme amaçlarını öğrenme,

Kişisel verinin işlenmesi hakkında bilgi talep etme,

Kişisel verilerin hangi üçüncü kişilere hangi durumlarda ve hangi amaçlara aktarılabileceği hakkında bilgi talep etme.

Kişisel verilerin işlenmesi için gerekli işlevin sona ermesiyle birlikte kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve ilgili üçüncü kişilerin bilgilendirilmesini talep etme.

Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesinden doğan olumsuz sonuçlara itiraz etme; ve zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili tüm hakların kullanılması amacıyla [email protected] adresine yönlendirilen iletiler incelenerek 20 (yirmi) iş günü içerisinde yanıtlanmış olacaktır.