Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve https://www.playanka.com internet sitesinde sitesinde bulunan kurallar ve SOFTANKA YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sunulan hizmetlerin detaylarını içermektedir. Sitede yer alan diğer tüm sözleşmeler ve güncel bilgiler iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir.

İş bu sözleşmenin tarafları, Süleyman Bey Mah. Vural Sk. Gönülal Apt. 8/4 YALOVA adresinde faaliyetlerini yürütmekte olan ve SOFTANKA olarak anılan SOFTANKA YAZILIM LTD. ŞTİ. ve diğer tarafta  https://www.playanka.com  internet sitesinde Kullanıcı olarak anılacak üye şahıs/şirkettir. İnternet sitesinde üyeliğiniz oluşturularak hizmetlerden faydalanmanız iş bu sözleşmenin taraflar arasında kabul edilmiş olmasını geçerli kılmıştır.

Kullanıcının internet sitesi üzerinden,  gerekli bilgileri iletmesinin ardından kullanıcı e-postasına iletilen aktivasyon kodu ile giriş sağlanarak üyelik işlemi tamamlanmış olur.

SOFTANKA, https://www.playanka.com internet sitesinde yayımlanan bilgilerin doğruluğunu, güncel olduğunu beyan eder. Playanka İnternet Sitesi kullanım hakkı, Playanka internet sitesi için geliştirilmiş onaylanan ek yazılım ve uygulamalar, Playanka internet sitesi için sağlanan hizmet paketleri, Playanka internet sitesi için üçüncü şahıs konumundaki şirketlerden tedarik edilen hizmetler ve kullanım hakları içerikli ürünler kapsamında kullanıcılara hizmet sağlamaktadır.

Kullanıcı, https://www.playanka.com internet sitesine üye olduğu andan itibaren 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olduğunu beyan etmiştir. Bu konu ile yanlış yaş bilgisi veya doğum tarihi bilgisi girilmesinden ötürü oluşabilecek sorunların yaptırımları kullanıcı üye sorumluluğundadır. Üyelik işlemleri sırasında yaş konusu haricinde diğer bilgiler üzerinde; suç teşkil eden, aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik tespit edilmesi sonucu üyeliğin iptali ve gerekli görülen durumlarda sağlanan hizmetlere son verilmesi SOFTANKA hakkıdır. Bu gibi durumlarda oluşacak her hangi bir hukuksal yaptırım veya cezai işlem kullanıcı üye sorumluluğundadır.

https://www.playanka.com internet sitesinden yapılacak tüm alışverişler ve siparişler kullanıcı üye sorumluluğundadır. Yapılacak alışverişlerde gerekli tüm sözleşmelerin incelenerek onaylanmış olması ile sipariş geçerlidir, bu süreçte her hangi bir dikkatsizlik, vazgeçme ya da kötü niyetli ihlalden kaynaklanan davranışlarda iade veya cayma hakkı talep edilmez.

https://www.playanka.com internet sitesi üzerinden diğer kullanıcıların hesaplarına, yetkilisi oldukları internet sitelerine ya da direkt olarak https://www.playanka.com internet sitesine robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmeye çalışılması, zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin eklenmesi veya eklenme çabasının tespit edilmesi sonucu SOFTANKA tarafından hukuksal süreç başlatılır, talep edilen cezai yaptırım suçlu görülen kullanıcı sorumluluğundadır. Bu gibi bir durumda oluşacak zarar ve kayıpların toplam tutarı suçlu bulunan kullanıcı tarafından karşılanır.

Kullanıcıların yazılı ön onayı alınarak veya alınmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin her hangi bir ticari amaçla toplanmasının talep edilmesi hiçbir kullanıcı tarafından teklif edilmez.

https://www.playanka.com internet sitesinde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site yetkilisi ve sahibi şirkete aittir, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İnternet sitesinin ziyaret edilmesi veya üye olunarak hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak kazandırmaz, bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, aktarılamaz, bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanıcı, sözleşmeye aykırı eylemler nedeniyle, SOFTANKA kendisinin veya diğer kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, SOFTANKA tarafından talep edilen ilk günden müteakip 10 (on) gün içerisinde nakit olarak ödemeyi kabul etmektedir. SOFTANKA bu bedelleri mahsup etme hakkını suçlu bulunan kullanıcının sistemde bulunan bakiyesini kullanarak gerçekleştirebilir veya bu gibi durumlarda bakiye tutarını bloke etme hakkına sahiptir.

https://www.playanka.com üzerinden, çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle müşterilerimizin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) şirketimizce işlemlerin eksiksiz yürütülmesi için saklanmaktadır. SOFTANKA bazı dönemlerde müşterilerine kampanya bilgileri, yeni hizmetlerin tanıtımları, promosyon teklifleri gönderebilir. https://www.playanka.com üzerinden, müşterilerimiz tarafından elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler ve her türlü sözleşme bilgileri belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Kullanıcı, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla Turk Elektronik Para A.Ş.’ye aktarılmasına ve Param tarafından https://param.com.tr/Gizlilik-Politikasi.aspx adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

Kullanıcı, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’ye aktarılmasına ve PayTR tarafından https://www.paytr.com/gizlilik adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi mücbir sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, bu süreçte tarafların iş bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

İş bu sözleşme hükümleri kapsamında taraflar üyeliğin oluşturulduğu andan itibaren hükümler uyarınca belirtilen hak ve sorumlulukların sahibidir, uyuşmazlık veya ihlal halinde Yalova Mahkeme ve idari kuruluşları yetki sahibidir.