Mesafeli Satış Sözleşmesi ile İade ve Cayma Hakkı Prosedürleri

KONU

İşbu sözleşmenin konusu, “MÜŞTERİ” olarak anılandan, “SOFTANKA” tarafına https://www.playanka.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve ücreti belirtilen hizmetlerin sağlanması ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri, gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

“MÜŞTERİ” olarak anılan, “SOFTANKA” olarak anılanın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, sağlanan hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. kullanım hakkı ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması, bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde  “SOFTANKA”  tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında http://www.playanka.com üzerinden sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

https://www.playanka.com sitesinde yer alan ve güncellenen tüm bilgiler, https://www.playanka.com üzerinde “MÜŞTERİ” tarafından onaylanan diğer zorunlu sözleşmeler, onayı verilen sipariş üzerine düzenlenen faturalar iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/SİPARİŞ/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ

“MÜŞTERİ”, https://www.playanka.com üzerinden lisanslı ödeme kuruluşları vasıtasıyla kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi yöntemleri ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaşmasının ardından, siparişin https://www.playanka.com üzerinden iletildiği andır.

Elektronik ortamda kullanım hakkına sahip olunacak hizmetin bedeli, ödeme şekli, teslim alacak yetkili, fatura bilgileri, “MÜŞTERİ” ve “SOFTANKA” tarafından onaylandığı biçimde doğrudur. Fatura edilecek kişi/şahıs ile sözleşmeyi onaylayan aynı olmak zorundadır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı “MÜŞTERİ” kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu “MÜŞTERİ” kabul eder.

“MÜŞTERİ” yapacağı ödemeleri “SOFTANKA” tarafına banka havale, EFT ya da “SOFTANKA” ile anlaşması bulunan lisanslı ödeme kuruluşları yolu ile gerçekleştirebilir. Yapılan ödemelerde, Bankalar tarafından tahsil edilen ürün ve hizmet ücretleri “MÜŞTERİ” tarafından ödenme sorumluluğundadır.

“SOFTANKA” gerekli gördüğü durumlarda, “MÜŞTERİ” tarafından verilen bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. “SOFTANKA” siparişte sorun tespit ettiği durumlarda “MÜŞTERİ” tarafından verilen telefon, e-posta ve posta adreslerinden ulaşımı sağlayamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. “MÜŞTERİ” tarafından bu süre zarfında konuyla ilgili olarak iletişime geçilmesi beklenir. Bu süre içerisinde herhangi bir cevap alınamazsa “SOFTANKA”, her iki tarafın da faydası adına siparişi iptal eder.

“MÜŞTERİ” kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise “MÜŞTERİ” ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve “MÜŞTERİ” arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İnternet sitesi tesliminden sonra “MÜŞTERİ” tarafına ait kredi kartının “MÜŞTERİ”  kusurundan kaynaklanan ya da kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni veya teknik aksamalar ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini “SOFTANKA” tarafına ödenmemesi halinde, “MÜŞTERİ” tarafına teslim edilmiş yönetim paneli kullanıcı bilgileri iptal edilerek lisanslama işlemi sonlandırılır.

Ürünün Teslim Edileceği Kişi: Lisanslama yöntemine göre sözleşmeyi onaylayan ve site yetkilisi olarak anılan “MÜŞTERİ”.

Ürünü Alan Kişinin İletişim Bilgileri: Site yetkilisi olarak anılan “MÜŞTERİ” tarafından iletilmiş ve doğruluğunun kendisi tarafından sorumluluk altında olduğu iletişim bilgileri.

Ürünün Teslimat Yöntemi: İnternet sitesine ilişkin kurulumun yapılarak yönetim paneli kullanıcı bilgilerinin “MÜŞTERİ” tarafına bizzat iletilmesi.

Fatura Kesilecek Şahıs/Firma: Site yetkilisi olarak anılan “MÜŞTERİ” tarafından iletilmiş ve doğruluğunun kendisi tarafından sorumluluk altında olduğu fatura bilgileri kullanılarak “MÜŞTERİ” adına düzenlenir.

Ürün Toplam Fiyatı: “MÜŞTERİ” tarafından lisanslama yöntemine göre ilgili sözleşmede onaylanmış ürün, hizmet veya https://www.playanka.com yönetim panelinden giriş yapılarak ankastore sayfasında ücretleri güncel olarak geçerli ek yazılımların fiyatları.

Ürün Adedi: Her sipariş için 1 (bir) adet, birden çok alımlarda yeni sipariş bilgileri ve sözleşme onayları sağlanır.

Ürün Fiyatı Ödeme Yöntemleri: Banka havale, EFT ya da “SOFTANKA” ile anlaşması bulunan lisanslı ödeme kuruluşları vasıtasıyla yapılan ödeme yöntemleri. (Yapılan ödemelerde, Bankalar tarafından tahsil edilen ürün ve hizmet ücretleri “MÜŞTERİ” tarafından ödenme sorumluluğundadır.)

Kullanım Hakkı Sağlanan Ürün /Ürünler

Playanka İnternet Sitesi kullanım hakkı.

Playanka internet sitesi için geliştirilmiş onaylanan ek yazılım ve uygulamalar.

Playanka internet sitesi için sağlanan hizmet paketleri.

Playanka internet sitesi için üçüncü şahıs konumundaki şirketlerden tedarik edilen hizmetler ve kullanım hakları.


SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER

Sözleşme tarihi, siparişin verildiği tarihten itibaren geçerlidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.


SOFTANKA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

“SOFTANKA” 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

18 (on sekiz) yaşından küçük kişilere lisanslama yapılmaz. “MÜŞTERİ” tarafından sözleşmelerde belirtilen yaşın doğru olduğu esas alınacaktır. Ancak yaşın yanlış yazılmasından dolayı “SOFTANKA” hiçbir şekilde “SOFTANKA” sorumluluk yüklenemeyecektir.

Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından https://www.playanka.com sorumlu değildir. Buna istinaden “SOFTANKA”, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak hak iddiasında bulunulmaz.


MÜŞTERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

“MÜŞTERİ” sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Sipariş vermekle birlikte iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve belirtilen ödeme şekillerine uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

“MÜŞTERİ”, https://www.playanka.com internet sitesinden “SOFTANKA” tarafına ait  isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere fiyat, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanımı ile ilgili lisanslama sözleşmelerindeki maddelere ve bu hakkın nasıl kullanılacağına, yine sözleşme metinlerinde yer alan; şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

Bir önceki maddeye bağlı olarak “MÜŞTERİ” ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu https://www.playanka.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

“MÜŞTERİ” iptal, vazgeçme veya fesih durumları olduğu taktirde hangi yöntemle hareket edeceğini ve geçerli koşulların, onaylamış olduğu lisanslama sözleşmesindeki ile aynı olacağını kabul eder.


ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜR

“MÜŞTERİ” istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış mallar hizmetler için cayma hakkı söz konusu değildir. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e göre belirlenmiş “Cayma Hakkının istisnaları” kapsamında; “Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.” ile  “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.” işbu sözleşmeyle ilgili esas alınır ve siparişe ait internet sitesinin iade işlemlerini imkânsız kıldığı “MÜŞTERİ” tarafından kabul edilmiştir.


GİZLİLİK

“MÜŞTERİ” tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile bildirdiği bilgiler “SOFTANKA” tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. “SOFTANKA” bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde “SOFTANKA” kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili lisanslı ödeme kuruluşları vasıtasıyla bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve barındırılmaz.

“MÜŞTERİ” tarafından iletilen ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca “SOFTANKA” tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri onay sonrasında gönderilebilir.


UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Yalova ilindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleştiği an “MÜŞTERİ” işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.